Điền Văn

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Dị Giới

598 Chương

Nhân Gian Băng Khí

Đô Thị

967 Chương

Ngút Trời

Ngôn Tình

171 Chương

Sinh tiểu thủ hộ thần

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

Đan Vũ Càn Khôn

Dị Giới

1830 Chương

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

1149 Chương

Lục Tiên

Tiên Hiệp

866 Chương

Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Xuyên Không

101 Chương

Ma Thần Tướng Quân

Dị Giới

218 Chương

Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị

781 Chương

Cực Phẩm Thiên Vương

Ngôn Tình

839 Chương

Thiếu Niên Y Tiên

Đô Thị

33 Chương

Hoa Đô Thú Y

Đô Thị

149 Chương

Hoán Kiểm Trọng Sanh

Đô Thị

731 Chương

Yêu Giả Vi Vương

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

Địa Phủ Lâm Thời Công

Tiên Hiệp

435 Chương

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Kiếm Hiệp

176 Chương

Tà Ngự Thiên Kiều

Dị Giới

164 Chương

Quốc Vương Vạn Tuế

Dị Giới

344 Chương

Vô Thượng Long Ấn

Dị Giới

149 Chương

Phất Y

Dị Giới

56 Chương

Phong Lưu Đạo Sĩ

Dị Giới

93 Chương

Di Thế Ma Hoàng

Dị Giới

189 Chương

Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Dị Giới

21 Chương

Quang Ảnh Giả

Dị Giới

29 Chương

Hành Trình Huyền Thoại

Khoa Huyễn

201 Chương

Gian Khách

Khoa Huyễn

930 Chương

Mộc Ngọc Thành Ước

Võng Du

12 Chương

Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Ngôn Tình

93 Chương

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 965,824 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 170,948 lượt đọc

3

Xuyên Không • 129,923 lượt đọc

3

Xuyên Không • 128,348 lượt đọc

4

Ngôn Tình • 101,648 lượt đọc

5

Xuyên Không • 97,475 lượt đọc

6

Xuyên Không • 86,284 lượt đọc

7

Xuyên Không • 70,425 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 68,865 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 57,770 lượt đọc