Võng Du

135 Chương

Huyền Huyễn

342 Chương

Võng Du

351 Chương

Kiếm Hiệp

839 Chương

Dị Giới

91 Chương

Ngôn Tình

7 Chương

Huyền Huyễn

295 Chương

Huyền Huyễn

7 Chương

Ngôn Tình

21 Chương

Võng Du

41 Chương

Xuyên Không

130 Chương

Huyền Huyễn

117 Chương

Ngôn Tình

2 Chương

Xuyên Không

1 Chương

Huyền Huyễn

10 Chương

Nam cường HOT

1

Kiếm Hiệp • 119,630 lượt đọc

2

Võng Du • 90,556 lượt đọc

3

Huyền Huyễn • 57,052 lượt đọc

3

Ngôn Tình • 45,674 lượt đọc

4

Huyền Huyễn • 38,971 lượt đọc

5

Xuyên Không • 30,673 lượt đọc

6

Ngôn Tình • 29,381 lượt đọc

7

Dị Giới • 28,162 lượt đọc

8

Võng Du • 25,280 lượt đọc

9

Võng Du • 25,066 lượt đọc