Truyện Sủng

Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm

Ngôn Tình

355 Chương

Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Ngôn Tình

1630 Chương

Trọng Sinh Thành Thiên Kim Thương Giới

Ngôn Tình

310 Chương

Xuyên Nhanh Trở Thành Tỷ Phú

Ngôn Tình

330 Chương

Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Ngôn Tình

1091 Chương

Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Ngôn Tình

767 Chương

Cùng Ma Ma Ảnh Hậu Tham Gia Show Làm Cha Mẹ

Ngôn Tình

603 Chương

Trọng Sinh Trung Học , Vợ Yêu Thần Y Là Học Bá

Ngôn Tình

3419 Chương

Độc Sủng Hào Môn: Khắc Chế BOSS Lạnh Lùng

Ngôn Tình

1421 Chương

Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Ngôn Tình

1353 Chương

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Ngôn Tình

960 Chương

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Ngôn Tình

1680 Chương

Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Ngôn Tình

2029 Chương

Cưới Trước Sủng Sau: Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Ngôn Tình

2723 Chương

Người Tình Bí Ẩn Lâu Năm - Sắc

Ngôn Tình

475 Chương