Truyện Sắc

Cha Chồng Nàng Dâu (Phần 2)

Ngôn Tình

486 Chương

Cha Chồng Nàng Dâu

Ngôn Tình

547 Chương

Thác Loạn Điên Cuồng Ngoài Đảo

Ngôn Tình

344 Chương

Bị Thao Đến Bất Tỉnh (Sắc)

Ngôn Tình

300 Chương

Thao Hết Cả Anh Em Nam Chính (Sắc)

Ngôn Tình

333 Chương

Nữ Yêu Vật , Chuyên Câu Dẫn Đàn Ông (Sắc)

Ngôn Tình

243 Chương

Câu Dẫn Chú Cháu (Sắc)

Ngôn Tình

153 Chương

Bị Ba Coi Là Tình Nhân (Sắc)

Ngôn Tình

113 Chương

Bị Đối Phương Uy Hiếp (Sắc)

Ngôn Tình

143 Chương

Bị Ba Chồng Hung Hãn (Cao H)

Ngôn Tình

112 Chương

Nữ Sinh Viên Bị Thao Trên Cửa Sổ

Ngôn Tình

755 Chương

Phương Thuốc Tiết Sữa (Sắc)

Ngôn Tình

384 Chương

Dẫn Sói Về Nhà (Sắc, Cao H)

Ngôn Tình

288 Chương

Vừa Gặp Đã Yêu (Sắc)

Ngôn Tình

236 Chương

Muốn Có Con Với Em Không (Sắc)

Ngôn Tình

261 Chương