THÔNG TIN TRUYỆN

Mục Thần Ký

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Mục Thần Ký

    Đánh giá: 7 /10 từ 7 lượt

Trời tối, đừng ra ngoài" - Câu nói huyền thoại này trong truyện Mục Thần Ký của tác giả Trạch Thư đã được truyền lưu ở Tàn Lão thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được truyệnnày. Có điều, câu nói ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1208 - Chương 980 - Song Xà Tụng, Bông Hoa Hương (2)

3 năm trước

C1207 - Chương 979 - Song Xà Tụng, Bông Hoa Hương (1)

3 năm trước

C1206 - Chương 978 - Mỹ Nhân Tẩy Vai (2)

3 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Trời Tối, Đừng Ra Ngoài.

7 năm trước

C2 - Chương 2 - Máu Tứ Linh.

7 năm trước

C3 - Chương 3 - Thần Thông.

7 năm trước

C4 - Chương 4 - Thiên Ma Tạo Hóa Công.

7 năm trước

C5 - Chương 5 - Ly Giang Ngũ Lão.

7 năm trước

C6 - Chương 6 - Nhóc Tỳ, Chết

7 năm trước

C7 - Chương 7 - Linh Thai Bích

7 năm trước

C8 - Chương 8 - Túi Da Của Bà Bà

7 năm trước

C9 - Chương 9 - Hồng Phấn Khô Lâu

7 năm trước

C10 - Chương 10 - Bóng Tối Tập Kích

7 năm trước

Trang 1/121