THÔNG TIN TRUYỆN

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

    Đánh giá: 7 /10 từ 100 lượt

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi là tác phẩm thần tiên đầy ma mị. Khi tác giả Vệ Sơ Lãng đã khéo léo diễn tả những tình tiết độc thoại nội tâm lồng ghép vào trong chính lời thoai của ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C2424 - Q.4 - Chương 2424 - Chương 2459

7 năm trước

C2423 - Q.4 - Chương 2423 - Chương 2458

7 năm trước

C2422 - Q.4 - Chương 2422 - Chương 2457

7 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Đỗ di nương quá quắt (1)

9 năm trước

C2 - Đỗ di nương quá quắt (2)

9 năm trước

C3 - Đỗ di nương quá quắt (3)

9 năm trước

C4 - Vị tiểu thư này không tầm thường (1)

9 năm trước

C5 - Vị tiểu thư này không tầm thường (2)

9 năm trước

C6 - Vị tiểu thư này không tầm thường (3)

9 năm trước

C7 - Vị tiểu thư này không tầm thường (4)

9 năm trước

C8 - Vị tiểu thư này không tầm thường (5)

9 năm trước

C9 - Chỉnh Đỗ Di nương (1 )

9 năm trước

C10 - Chỉnh Đỗ Di nương (2)

9 năm trước

Trang 1/243