THÔNG TIN TRUYỆN

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Thể loại: Quân Sự

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Tùy Đường Diễn Nghĩa

    Đánh giá: 7 /10 từ 34 lượt

"Tùy Đường Diễn Nghĩa" là một trong những bộ sách ưu tú của loại tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc mà Chử Nhân Hoạch dựa vào "Tùy Đường Chí Chuyện" của La Quán Trung, tác giả ‘Tam Quốc ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C100 - Đưa sang cung Nam Nội, ly gián tình phụ tử, Sai phù thủy Hồng Đô, kết thúc truyện Tùy Đường.

9 năm trước

C99 - Xét tội phản, vua nhớ ơn tôi, định tha, Vẹn duyên lành, người hẹn với hoa, cùng rụng

9 năm trước

C98 - Được chiếc tất gấm, bà lão hái ra tiền, Nghe chuông mưa rơi, nhạc công phổ khúc hát.

9 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Tùy Đế cất quân chiếm đất nhà Trần, Tấn Vương tâng công cướp ngôi con trưởng

9 năm trước

C2 - Dương Quảng dèm pha mưu đoạt ngôi Thái tử, Độc Cô ghen ngược thẳng tay giết Uất Trì

9 năm trước

C3 - Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc, Bịa sấm ngữ, Trương Hành hại Lý Uyên

9 năm trước

C4 - Thành Tế Châu hào kiệt lập thần, Sườn Tra Thụ Đường công gặp cướp.

9 năm trước

C5 - Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý công, Đậu phu nhân trong chùa sinh thế tử.

9 năm trước

C6 - Ngũ hoa trận, Sài Tự Xương chùa núi đính hôn, Không bạc tiền, Tần Thúc Bảo đường cùng mất vía.

9 năm trước

C7 - Sái thái thú thưởng phạt kịp thời, Vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt.

9 năm trước

C8 - Cầm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan, Bán ngựa trang Nhị Hiền, gặp người hào kiệt.

9 năm trước

C9 - Vào quán rượu, bỗng gặp người thân, Trả tiền cơm, lo về quê cũ.

9 năm trước

C10 - Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh, Trang Nhị Hiền tri kỷ giải lòng.

9 năm trước

Trang 1/10