THÔNG TIN TRUYỆN

Vô Sỉ Đạo Tặc

Thể loại: Sắc Hiệp

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Vô Sỉ Đạo Tặc

    Đánh giá: 6 /10 từ 24 lượt

- Thông thường đọc thấy thể loại ma pháp mọi người thường nghĩ nhân vật chính là ma pháp sư hoặc chiến sĩ. Nhưng truyện này lại đề cập đến một loại nghề nghiệp khác: Đạo Tặc. Một loại nghề nghiệp luôn bị mọi người khinh bỉ. Một khi ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C258 - Chương 258: Liên minh thần thánh (Chương cuối)

9 năm trước

C257 - Chương 257: Cướp lấy thần cách (version 2)

9 năm trước

C256 - Chương 256 Cướp lấy thần cách

9 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 : Thâu Tiễn <Trộm Tiền>

9 năm trước

C2 - Chương 2 : Thiên Sinh Đạo Tặc

9 năm trước

C3 - Chương 3 : Hỏa Côn Vô Danh

9 năm trước

C4 - Chương 4 : Dục Thất Trung Đích Tuyệt Sắc Thiểu Nữ

9 năm trước

C5 - Chương 5 : Hắc Ám Cân

9 năm trước

C6 - Chương 6 : Tiểu Sắc Lang

9 năm trước

C7 - Chương 7 : Thâu Hương Thiết Ngọc

9 năm trước

C8 - Chương 8 : Kỳ quái đích nữ khách nhân

9 năm trước

C9 - Chương 9 : Viễn Phương Lai Khách

9 năm trước

C10 - Chương 10: Dạ Lang Dong Binh Đoàn

9 năm trước

Trang 1/26