Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế

Ngôn Tình

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Ngôn Tình

Thứ Nữ

Ngôn Tình

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Ngôn Tình

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Ngôn Tình

Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Ngôn Tình

Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Ngôn Tình

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Ngôn Tình

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Ngôn Tình

Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Ngôn Tình

Sam Sam Đến Đây Ăn Nè!

Ngôn Tình

Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi

Ngôn Tình

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Ngôn Tình

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Ngôn Tình

Ngại Gì Lên Giường

Ngôn Tình

ĐÃ HOÀN THÀNH